Pole Golfowe Zawarcie

GKG Zawarcie

Gorzowki Klub Golfowy Zawarcie

Strona główna Gorzowkiego Klubu Golfowego Zawarcie.

25 marca 2017r. na walnym zebraniu, mającym na celu połączenie dwóch gorzowskich klubów golfowych, postanowiono zachować nazwę stowarzyszenia Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie oraz powołano nowy Zarząd klubu.

Nowy Zarząd reprezentują:
Waldemar Brzeziński - Prezes Zarządu
Tomasz Utrata - Viceprezes Zarządu
Danuta Freiherr - Członek Zarządu
Maciej Klofta - Członek Zarządu
Tomasz Mazur - Członek Zarządu
Witold Siwko - Członek Zarządu

Kapitanem klubu został Jacek Uchański.
Wszelkie wnioski i zapytania dotyczące prac i działalności klubu prosimy przesyłać na adres zarzad@golfzawarcie.pl