News

Zebranie członków Gorzowskiego Klubu Golfowego Zawarcie

Zarząd Gorzowskiego Klubu Golfowego ZAWARCIE zaprasza wszystkich Członków Klubu GKGZ na Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze, które odbędzie się w niedzielę 17 lutego 2019 roku o godzinie 17.00 w budynku klubowym Pola Golfowego Zawarcie przy ulicy Śląskiej 52 w Gorzowie Wielkopolskim.

Zebranie będzie miało charakter sprawozdawczy z działalności naszego Stowarzyszenia oraz Zarządu Klubu oraz wybory nowych władz klubu, w tym zatwierdzenie Rachunku Zysków i Strat oraz Bilansu Klubu za rok 2018.

W przypadku braku wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie tj. w niedzielę 17 lutego 2019 roku o godzinie 17.30 w budynku klubowym Pola Golfowego Zawarcie przy ulicy Śląskiej 52 w Gorzowie Wielkopolskim.
Zapraszamy!

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top