News

Walne zebranie członków GKGZ – nowi członkowie Zarządu i Kapitan Klubu

17.02.2019 w domku klubowym Pola Golfowego Zawarcie miało miejsce zebranie sprawozdawczo-wyborcze podsumowujące sezon 2018.


Podczas zebrania przedstawione zostało sprawozdanie Prezesa GKGZ za 2018 rok. Członek zarządu Maciej Klofta zaprezentował sprawozdanie finansowe GKGZ na 2018 rok, a przedstawiciel komisji rewizyjnej Dariusz Gaik przedstawił sprawozdanie komisji rewizyjnej.


Kolejnym punktem spotkania było wybranie nowego kapitana klubu, którym jednogłośnie został wybrany Michał Muchajer.


Po tej części spotkania zostało przegłosowane udzielenie absolutorium dla zarządu. Następnie został omówiony budżet GKGZ na sezon 2019, który otrzymał akceptację ze strony obecnych na zebraniu i upoważnionych do głosowania członków klubu.


Ważnym elementem naszego spotkania była rezygnacja z funkcji Prezesa i członka GKGZ Waldemara Brzezińskiego. W imieniu Gorzowskiego Klubu Golfowego Zawarcie chcielibyśmy podziękować Panu Waldemarowi za jego dwuletnią pracę na rzecz GKGZ.


Zarząd uzupełnił skład o następujące osoby: Arkadiusz Zając oraz Zbigniew Trębacz. Nowym Prezesem Zarządu GKGZ został Tomasz Utrata.
Gratulujemy i życzymy przyjemnej i owocnej pracy!
Zarząd GKGZ

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top