News

Walne zebranie członków GKGZ

Zarząd Gorzowskiego Klubu Golfowego ZAWARCIE zaprasza wszystkich członków GKGZ na Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze, które odbędzie się w sobotę 22 lutego 2020 roku o godzinie 11.00 w budynku klubowym Pola Golfowego Zawarcie przy ulicy Śląskiej 52 w Gorzowie Wielkopolskim.

Zebranie będzie miało charakter sprawozdawczy z działalności naszego Stowarzyszenia oraz Zarządu Klubu , w tym zatwierdzenie „RZiS” oraz bilansu klubu za rok 2019.

Przewidywany porządek obrad członków GKGZ:

1.    Przywitanie zebranych
2.    Podsumowanie wyników sportowych klubu i członków, oraz wręczenie nagród klubowych
3.    Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i sekretarza
4.    Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad
5.    Wybór Komisji Skrutacyjnej
6.    Sprawozdanie Prezesa GKGZ za okres od Walnego Zgromadzenia w 2018 roku
7.    Sprawozdanie bilansów (finansowych) rocznych GKGZ za 2019 rok
8.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
9.    Podjęcie uchwał
10. Wolne wnioski, dyskusja
11. Głosowania
12. Zakończenie obrad

W przypadku braku wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie tj. w sobotę 22 lutego 2020 roku o godzinie 11.30 w budynku klubowym Pola Golfowego Zawarcie przy ulicy Śląskiej 52 w Gorzowie Wielkopolskim.

Prosimy o przekazywanie powyższej informacji zainteresowanym osobom.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Prezesem Gorzowskiego Klubu Golfowego Zawarcie Tomaszem Utratą  pod numerem telefonu 577 268 000.

 Zarząd GKGZ

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top