Wróć do listy wydarzeń

Turniej o Puchar Prezydenta Miasta

Start: Shotgun – 10:00 ( grupy 3-4 osobowe)

Format gry: 18 dołków – strokeplay brutto i stableford netto z ¾ handicapu w III kategoriach HCP

HCP: Turniej wpływa na zmianę handicapu

Tee:
Mężczyźni i juniorzy powyżej 12 lat – TEE ŻÓŁTE
Kobiety, seniorzy powyżej 65 lat i juniorzy do 12 lat – TEE CZERWONE

Wpisowe:
Członkowie – 60 zł
Juniorzy – 40 zł
Kluby partnerskie – 90 zł
Goście – 120 zł

Kategorie nagród:
I miejsce strokeplay brutto – Puchar Prezydenta Miasta
I, II, III miejsce stableford netto w kat. HCP 0 – 15,0
I, II, III miejsce stableford netto w kat. HCP 15,1 – 25,0
I, II, III miejsce stableford netto w kat. HCP25,1 – 36,0
Zawodnicy z HCP 36,1 – 54,0 startują z HCP = 36,0.

Reguły: Turniej odbędzie się wg Reguł R&A of St. Andrews, Polskiego Związku Golfa oraz reguł lokalnych.

Komitet turniejowy: Witold Siwko, Karolina Czabara

Remisy: W przypadku remisu decyduje „count back”, kolejno ostatni 9, 6, 3 i 1 dołek

Zgłoszenia: Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu: 603 630 710 oraz przez naszą stronę www.golfzawarcie.pl , w zakładce turnieje. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 16.06.2017r. do godz. 16:00.

Inne: Wykorzystywanie wizerunku przez organizatora i sponsorów turnieju. Każdy uczestnik turnieju ma obowiązek akceptacji zapisów poniższego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie mojego wizerunku, utrwalonego na fotografiach oraz w treści materiałów audiowizualnych wykonanych podczas Turnieju Przyjmuję do wiadomości, iż prawa autorskie do utworów zawierających mój wizerunek posiada Pole Golfowe Zawarcie. Oświadczam jednocześnie, iż zrzekam się wszelkich potencjalnych roszczeń przysługujących mi lub mogących mi przysługiwać z tego tytułu.”

Pobierz Regulamin

Scroll to top