Wróć do listy wydarzeń

Walne Zebranie członków Gorzowskiego Klubu Golfowego Zawarcie

Szanowni Państwo,

Zarząd Gorzowskiego Klubu Golfowego ZAWARCIE zaprasza wszystkich Członków Klubu GKGZ na Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w sobotę 3 lutego 2018 roku o godzinie 17.00 w budynku klubowym Pola Golfowego Zawarcie przy ulicy Śląskiej 52 w Gorzowie Wielkopolskim.

Zebranie będzie miało charakter sprawozdawczy z działalności naszego Stowarzyszenia oraz Zarządu Klubu, w tym zatwierdzenie RZiS oraz Bilansu Klubu za rok 2017.

Przewidywany Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Statutowego Członków GKGZ:

 1. Przywitanie zebranych
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i sekretarza
 3. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 5. Sprawozdanie Prezesa GKGZ za okres od Walnego Zgromadzenia w 2017 roku
 6. Sprawozdanie bilansów (finansowych) rocznych GKGZ za 2017 rok
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 8. Omówienie budżetu i planów na 2018 rok
 9. Podjęcie uchwał
 10. Wolne wnioski, dyskusja
 11. Głosowania
 12. Zakończenie obrad

W przypadku braku wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie tj. w sobotę 3 lutego 2018 roku o godzinie 17.30 w budynku klubowym Pola Golfowego Zawarcie przy ulicy Śląskiej 52 w Gorzowie Wielkopolskim.

Prosimy o przekazywanie powyższej informacji zainteresowanym osobom.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z recepcją Pola Golfowego pod numerem telefonu 603630710.

Zarząd GKGZ

Scroll to top