Kontakt

Godziny otwarcia: 09:00 - 21:00
Pole Golfowe Zawarcie, Śląska 52
66-400 Gorzów Wielkopolski, Poland
+48 95 7 320 320, +48 603 630 710
e-mail: biuro@golfzawarcie.pl

Numer rachunku bankowego:

INNEKO Sp. z o.o.
ul. Teatralna 49, Gorzów Wlkp.
BNP Paribas 91 1750 1149 0000 0000 4003 0778

Administratorem danych osobowych jest INNEKO sp. z o.o w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wielkopolski posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 599-020-64-00, REGON 210523652. Przetwarzamy dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytania (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń). Podanie danych jest dobrowolne , ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Inspektorem Ochrony Danych w INNEKO Sp. z .o.o jest Pani Monika Kowalska, tel. 95 722 53 85, adres e-mail: iodo@inneko.pl
Scroll to top